Mission, vision, values

Poslanstvo in vrednote Term Krka

 • Naše najpomembnejše vodilo je kratko in jasno: »Živeti zdravo življenje«. To geslo smo povzeli po naši delniški materi Krki, ki ga takole pojasnjuje: »Zveza živeti zdravo življenje vsebuje komponenti zdravje in tudi kakovostno življenje, kar Krka omogoča s svojimi izdelki, storitvami in tudi svojo donatorsko politiko.«

Kakovost – strateška usmeritev | Kakovost

 • Strateška usmeritev Term Krka je kakovost storitev, to pa pomeni neprestano izboljševanje ključnih procesov. Storitve izboljšujemo strokovno in inovativno, na vseh ravneh delovanja. S tako usmeritvijo upravičujemo zaupanje gostov in dosegamo dobre poslovne rezultate.

  Kakovostne strokovne storitve

  S kakovostnimi strokovnimi storitvami pomagamo svojim gostom živeti zdravo. To temeljno poslanstvo Term Krka uresničujemo s profesionalnim osebnim pristopom – učinkovitimi programi in storitvami pripomoremo k zdravemu in vitalnemu življenju naših gostov.

  Nenehno izboljševanje

  V skladu s standardom ISO 9001, po katerem redno certificiramo sistem spremljanja kakovosti že od leta 1997, smo zavezani nenehnemu izboljševanju naših storitev. V skladu z zahtevami standarda HACCP pa zagotavljamo varno prehrano – pri tem dajemo prednost živilom iz lokalnega okolja, pridelanim na zdravju in tudi okolju prijazen način.

  Notranji in zunanji nadzor

  Delovanje sistema spremljanja kakovosti v Termah Krka preverjamo znotraj in zunaj. Notranji nadzor predstavljajo presoje skupine izkušenih notranjih presojevalcev in periodični pregledi najvišjega vodstva podjetja. Ustreznost sistema spremljanja kakovosti Term Krka pa preverjajo in potrjujejo tudi zunanji organi – inšpekcijske službe, mednarodne certifikacijske organizacije in partnerji Term Krka.

Življenje zaživimo zares šele, če smo zdravi. Ko pa začnemo živeti življenje, zaživimo zares kakovostno. To geslo tako združuje vse poudarke Krkinega poslanstva – zdravje, kakovost in življenje.

Poslanstvo in vrednote Term Krka | Naučimo vas živeti zdravo, polno življenje

 • Tudi za Terme Krka velja poslanstvo družbe Krka, in to v najmanj takšni meri kot za tovarno zdravil – s svojimi programi pripomorejo, da se človek nauči živeti zdravo. S kakovostnim zdravljenjem mu pomagamo do trdnejšega zdravja, s programi za preprečevanje bolezni ga naučimo odgovorno skrbeti zase, s programi dobrega počutja in kulinariko pa predramimo njegove zaspane čute in mu omogočimo, da polno zaživi.

  Naše vodilo so:

  • profesionalen osebni pristop

   Storitve izvajamo na visoki ravni, prilagojeno vsakemu posameznemu gostu. Gosta obravnavamo kot celovito osebnost.

  • prijaznost in urejenost

   Smo gostoljubni in izžarevamo pozitivno energijo. Skrbimo za urejenost – urejeni so naše osebje, prostori in okolica, kjerkoli in kadarkoli.

  • strokovnost in učinkovitost

   Z znanjem, veščinami, stalnim izpopolnjevanjem in delavnostjo upravičujemo zaupanje gostov in dosegamo dobre poslovne rezultate.

  • ustvarjalnost in prilagodljivost

   Storitve nenehno izboljšujemo in jim dodajamo vedno nove. Raziskujemo trg, odkrivamo potrebe in z inovativnimi rešitvami zagotavljamo vedno večje zadovoljstvo gostov.

  Podjetje, v katerem vsi zaposleni delajo in živijo v skladu z njegovim poslanstvom in vrednotami, tako da postanejo te vrednote res pravo vodilo pri uresničevanju nalog in doseganju strateških ciljev podjetja, lahko zgradi močno identiteto in prepoznavnost v okolju in doseže odličnost svojega delovanja.