Zdravstvena vzgoja za sladkorne bolnike

Za dobro obvladovanje sladkorne bolezni je nujno bolnikovo aktivno sodelovanje, ki se ga mora vsak bolnik naučiti. Temelj zdravljenja sladkorne bolezni je zato zdravstvena vzgoja.


Nosilna tema teh programov je samovodenje sladkorne bolezni, ki poteka v obliki posebne učne delavnice (vodijo jo usposobljene medicinske sestre, vključuje pa vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja ter enkrat ali dvakrat tedensko 6- oz. 5-točkovni profil z individualnimi analizami vrednosti KS).


Delavnica o prehrani

Velikega pomena je tudi učna delavnica o zdravi prehrani sladkornega bolnika, ki jo med drugim izvajamo v obliki praktičnega tečaja kuhanja. 

Pogovor s psihologom

Program vključuje tudi razgovor s psihologom na temo psihosocialnega bremena sladkorne bolezni.

Strokovna ekipa

Program izvaja poseben tim, ki ga sestavljajo zdravnik, medicinske sestre, dietetik, psiholog, profesor telesne vzgoje, fizioterapevti, laični edukator in gostujoči izvajalci nekaterih posebnih vsebin programa. Pri izvedbi programa smo posebej pozorni na vključevanje modernih metod dela, dvosmerno komunikacijo, izmenjavo izkušenj ter osebno svetovanje.

Športna aktivnost

Zelo pomemben je tudi prilagojen program telesne aktivnosti, ki vključuje vse – od hidrogimnastike v termalni vodi do različnih aerobnih aktivnosti v naravi (predvsem hoja). 

Najpogostejši programi

Programi so prilagojeni značilnostim posameznih ciljnih skupin, najpogosteje pa jih izvajamo za naslednje:

  • novo odkriti diabetiki tipa 2,
  • diabetiki tipa 2 po prehodu na inzulinsko terapijo,
  • diabetiki tipa 1 v starostnem obdobju 20–35 let.