Pojdi na vsebino

Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 676 4420 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00)
  • po e-pošti: narocanje.strunjan@terme-krka.si
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Alenka Celestina, vodja medicinskih sester

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 1. 9. 2023
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM  12:00 12:40     12:00 13:00     53 dni 80 dni 83 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     12:00–13:00       52 dni 79 dni 82 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   12:00–13:00         51 dni 78 dni 81 dni
Mikl Mežnar Blanka, dr. med. spec. FRM         12:00–13:00   54 dni 81 dni 84 dni
Bubnjar Marija, dr. med., spec. FRM 12:00–13:00           50 dni 77 dni 80 dni
UZ sklepa, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       9:0010:00     70 dni 105 dni 126 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM       11:2012:40     69 dni 104 dni 125 dni
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       8:00–9:00     133 dni 167 dni 182 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:00–14:00       132 dni 166 dni 181 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM   11:00–13:00 11:00–13:00       171 dni 228 dni 257 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog       15:00–19:00     41 dni 83 dni 110 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:4013:00       41 dni 82 dni 109 dni
Fizioterapija 7:15–18:00 7:15–18:00 7:15–18:00 7:15–18:00 7:30–18:00   dec. apr. 24 jul. 24

Odločba ZZZS in vabilo na zdraviliško zdravljenje

Hkrati ko pacient dobi odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kopijo te odločbe prejmemo tudi v zdravilišču. Na podlagi odločbe ter čakalne vrste ZZZS vodja zdravstvene službe razporedi termin za nastop zdraviliškega zdravljena.

Vabilo na zdraviliško zdravljenje prejme upravičenec po klasični pošti, na naslov, ki je naveden na odločbi - v roku od 3 do 5 dni od prejema odločbe. V vabilu so navedeni datum prihoda, ura prihoda ter vsa navodila v vezi z zdraviliškim zdravljenjem.

V kolikor ima gost, ki prihaja na zdraviliško zdravljenje, kakšno vprašanje, nas lahko kontaktira, ko ima prejeto vabilo z datumom nastopa zdravljenja.