Pojdi na vsebino

Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 67 64 420  (od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.30 ter med 11.00 in 14.00)
  • po e-pošti: narocanje.strunjan@terme-krka.si
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 7.15 in 10.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Alenka Celestina, vodja medicinskih sester

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 1. 7. 2024
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM  12:00 12:40     12:00 13:00     63 dni 92 dni 100 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     12:00–13:00       63 dni 92 dni 100 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   12:00–13:00         63 dni 92 dni 100 dni
Mikl Mežnar Blanka, dr. med. spec. FRM         12:00–13:00   64 dni 93 dni 101 dni
Bubnjar Marija, dr. med., spec. FRM 12:00–13:00           65 dni 93 dni 101 dni
UZ sklepa, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       9:0010:00     58 dni 94 dni 109 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM   11:2012:20         57 dni 93 dni 108 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM       11:2012:40     58 dni 94 dni 109 dni
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       8:00–9:00     192 dni 213 dni 268 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:00–14:00       192 dni 213 dni 268 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM  10:00–10:20 11:00–13:00 11:00–13:00       49 dni 134 dni 358 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog       15:00–19:00     100 dni 157 dni 227 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:4013:00       100 dni 157 dni 227 dni
Fizioterapija 7:15–18:00 7:15–18:00 7:15–18:00 7:15–18:00 7:30–18:00   avg. 24 apr. 25 avg. 25

Odločba ZZZS in vabilo na zdraviliško zdravljenje

Hkrati ko pacient dobi odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kopijo te odločbe prejmemo tudi v zdravilišču. Na podlagi odločbe ter čakalne vrste ZZZS vodja zdravstvene službe razporedi termin za nastop zdraviliškega zdravljena.

Vabilo na zdraviliško zdravljenje prejme upravičenec po klasični pošti, na naslov, ki je naveden na odločbi - v roku od 3 do 5 dni od prejema odločbe. V vabilu so navedeni datum prihoda, ura prihoda ter vsa navodila v vezi z zdraviliškim zdravljenjem.

V kolikor ima gost, ki prihaja na zdraviliško zdravljenje, kakšno vprašanje, nas lahko kontaktira, ko ima prejeto vabilo z datumom nastopa zdravljenja.