Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 676 4420 (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.00 ter med 11.00 in 13.00)
  • po e-pošti: narocanje.strunjan@terme-krka.si
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.30 ter med 11.00 in 13.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Vesna Pereza, vodja sprejemne pisarne

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 1. 3. 2021
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:00–15:40     9:40  12:20     18 dni 25 dni 76 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     8:00–12:00       17 dni 24 dni 38 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   8:00–12:00       8:00–12:00 9 dni 30 dni 37 dni
UZ sklepa, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       13:0014:00     25 dni 46 dni 60 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM         13:4014:40   26 dni 33 dni 47 dni
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       8:00–9:20     18 dni 67 dni 88 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:40–15:00       17 dni 66 dni 94 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:40–16:20 8:00–10:20 8:00–10:20       7 dni 44 dni 71 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog 15:20–19:20     15:20–19:20     42 dni 79 dni 64 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:40 13:15       38 dni 50 dni 52 dni
Fizioterapija 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00   10 dni 129 dni 177 dni