Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 676 4420 (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.00 ter med 11.00 in 13.00)
  • po e-pošti
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.30 ter med 11.00 in 13.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Vesna Pereza, vodja sprejemne pisarne

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 2. 11. 2020
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:00–15:40     09:40  12:20     10 dni 14 dni 17 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     8:00–12:00       2 dni 16 dni 23 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   8:00–12:00         8 dni 15 dni 22 dni
                   
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       8:00–9:20     38 dni 73 dni 94 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:40–15:00       37 dni 72 dni 93 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:40–16:20 8:00–10:20 8:00–10:20       32 dni 36 dni 58 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog 15:20–19:20     15:20–19:20     21 dni 28 dni 42 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:40 - 13:15       16 dni 23 dni 37 dni
Fizioterapija 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00   23 dni 431 dni 459 dni