Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 676 4420 (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.00 ter med 11.00 in 13.00)
  • po e-pošti: narocanje.strunjan@terme-krka.si
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 7.30 in 10.30 ter med 11.00 in 13.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Vesna Pereza, vodja sprejemne pisarne

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 2. 8. 2021
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:00–15:40     9:40  12:20     24 dni 31 dni 38 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     8:00–12:00       23 dni 44 dni 51 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   8:00–12:00        8:00–12:00 22 dni 29 dni 36 dni
UZ sklepa, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       13:0014:00     73 dni 136 dni 150 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM         13:4014:40   72 dni 130 dni 144 dni
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       8:00–9:20     73 dni 136 dni 150 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:40–14:40       72 dni 130 dni 144 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:40–16:20 8:00–10:20 8:00–10:20       29 dni 71 dni 93 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog 15:20–19:20     15:20–19:20     35 dni 42 dni 49 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:40 13:15       30 dni 44 dni 51 dni
Fizioterapija 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00 7:30–18.00 7:30–18:00   30 dni 58 dni 144 dni


Odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Kopijo odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prejmemo tudi v namembnem zdravilišču. Na podlagi odločbe in njenih določil ter čakalne vrste ZZZS, vodja zdravstvene službe razporedi termin za nastop zdraviliškega zdravljena. Obvestilo oziroma vabilo na zdravljenje prejme upravičenec do zdraviliškega zdravljenja po klasični pošti, na naslov, ki je naveden na odločbi v roku 3–5 dni od prejema odločbe. V vabilu so navedeni datum prihoda, ura prihoda ter vsa na vodila v vezi z zdraviliškim zdravljenjem.

V kolikor ima gost, ki prihaja na zdraviliško zdravljenje, kakšno vprašanje, nas lahko kontaktira, ko ima prejeto vabilo z datumom nastopa zdravljenja.