Pojdi na vsebino

Naročanje, ordinacijski čas in čakalne dobe v ambulantah Talasa Strunjan

Naročanje

Na zdravstvene storitve v Talasu Strunjan se lahko naročite*:

  • po telefonu: 05/ 676 4420 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00)
  • po e-pošti: narocanje.strunjan@terme-krka.si
  • osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.00 ter med 13.00 in 15.00)
  • po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož (Sprejemna pisarna)
  • z eNaročanjem: za storitve, kjer je to možno

 

*V skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018.

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: dipl. med. sestra Alenka Celestina, vodja medicinskih sester

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 1. 10. 2022
zelo hitro hitro redno
Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM  15:00 16:00     12:00 13:20     8 dni 25 dni 30 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM     12:00–13:20       7 dni 25 dni 30 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM   12:00–13:20         6 dni 25 dni 30 dni
Mikl Mežnar Blanka, dr. med. spec. FRM         12:00–13:20   9 dni 25 dni 30 dni
Bubnjar Marija, dr. med., spec. FRM 12:00–13:20           5 dni 24 dni 28 dni
UZ sklepa, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       9:0010:00     76 dni 125 dni 139 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM       11:2012:40     77 dni 126 dni 140 dni
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM       9:00–10:00     56 dni 112 dni 126 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:00–14:00       55 dni 111 dni 125 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 16:00–16:20 8:00–10:20 8:00–10:20       66 75 dni 144 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog 14:20–19:00           80 dni 96 dni 110 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog     8:4013:00       82 dni 98 dni 112 dni
Fizioterapija 7:15–18:00 7:15–18.00 7:15–18:00 7:30–18:00 7:30–18:00   95 dni 110 dni 165 dni

Odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

Kopijo odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) prejmemo tudi v namembnem zdravilišču. Na podlagi odločbe in njenih določil ter čakalne vrste ZZZS, vodja zdravstvene službe razporedi termin za nastop zdraviliškega zdravljena. Obvestilo oziroma vabilo na zdravljenje prejme upravičenec do zdraviliškega zdravljenja po klasični pošti, na naslov, ki je naveden na odločbi v roku 3–5 dni od prejema odločbe. V vabilu so navedeni datum prihoda, ura prihoda ter vsa na vodila v vezi z zdraviliškim zdravljenjem.

V kolikor ima gost, ki prihaja na zdraviliško zdravljenje, kakšno vprašanje, nas lahko kontaktira, ko ima prejeto vabilo z datumom nastopa zdravljenja.