Programi za podjetja

  • Sodobna delovna okolja so zdravju vse bolj neprijazna. Veliko je sedečega dela in prisilnih drž, stresnih delovnih zahtev, potreb po podaljševanju delovnega časa ter dela v prostem času. Delovna doba se podaljšuje, s tem pa tudi število starejših zaposlenih. Pri izvajanju programov za varovanje zdravja zaposlenih imamo v Termah Krka bogate izkušnje. Več kot 20 let pri nas potekajo programi rehabilitacije poklicnih poškodb, medicinsko programirani aktivni oddihi, preventivni pregledi in številni drugi programi s področja varovanja zdravja za najuglednejša slovenska podjetja. Med prvimi v Sloveniji smo razvili tudi programe promocije zdravja v podjetju.