O podjetju in skupini Krka

Terme Krka

 • Terme Krka kot del skupine Krka so eno vodilnih turističnih podjetij v Sloveniji. Sestavljajo jih Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice, Hoteli Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, pod njihovo okrilje pa spadata tudi obmorski center Talaso Strunjan in Golf Grad Otočec.

  Visoka kakovost in osebni pristop

  V Termah Krka se že vrsto let ponašamo z visoko kakovostjo storitev in osebnim pristopom do vsakega posameznika. S pestro ponudbo tako zdravstvenih in sprostitvenih kot tudi gostinskih, športno-rekreacijskih in počitniških storitev pomagamo gostom pri njihovih prizadevanjih za prijetnejše, ustvarjalnejše in bolj zdravo življenje.

Skupina Krka

 • Obvladujoča družba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, oz. krajše Krka, d. d., Novo mesto.

  Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini. Skupina se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila na recept, izdelki brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliško-turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v Sloveniji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na Hrvaškem in v Nemčiji, ostale odvisne družbe zunaj Slovenije pa se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo izdelkov.

Poslanstvo in vrednote Term Krka

 • Življenje zaživimo zares šele, če smo zdravi. Ko pa začnemo živeti življenje, zaživimo zares kakovostno. Geslo »zdravje, kakovost in življenje« tako združuje poudarke našega poslanstva.

  Strateška usmeritev, ki izhaja iz našega poslanstva, je kakovost storitev. Storitve in ključne procese neprestano izboljšujemo na vseh ravneh delovanja: strokovno in inovativno. S tako usmeritvijo upravičujemo zaupanje strank in dosegamo dobre poslovne rezultate.

Pridružite se nam

 • V urejenem dinamičnem delovnem okolju boste lahko uresničili svoje poklicne ambicije in razvili svoje sposobnosti. Iščemo prijazne, strpne, komunikativne sodelavke in sodelavce, ljudi, ki radi delajo z ljudmi, v timu, in so se pripravljeni stalno strokovno izpopolnjevati. Vaši dosežki bodo prepoznani in vaše delo ustrezno nagrajeno.

Osebna izkaznica

 • Skrajšani naziv: TERME KRKA, d. o. o., Novo mesto
  Naslov: Novi trg 1
  8000 Novo mesto
  Davčna številka SI64669351
  Matična številka: 5600120
  Šifra dejavnosti: 85.122
  Vpis v register: Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu.
  Osnovni kapital: 14.753.239,00 EUR
  Štev. registrskega vpisa: 1/02355/00
    Poslovni računi IBAN BIC (SWIFT)
  NLB, d. d., Ljubljana: 02970-0011246733 SI56 029700011246733 LJBASI2X
  Abanka VIPA: 05100-8011990550 SI56 051008011990550 ABANSI2X

Pozorno in odgovorno do okolja

 • V Termah Krka uživamo v zelenem – odgovorno do razkošja narave in z mislijo na prihodnost. Za nas je turizem najlepši posel na svetu, zavedamo pa se, da je to tudi posel, ki močno obremenjuje okolje. V Termah Krka poskušamo te vplive čim bolj omejevati in preprečevati, skupaj z gosti.