O podjetju in skupini Krka

Terme Krka

 • Družba Terme Krka je del skupine Krka. Smo eno vodilnih turističnih podjetij v Sloveniji in združujemo Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Hotele Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, pod naše okrilje pa spadata tudi obmorski center Talaso Strunjan in Golf Grad Otočec.

  Visoka kakovost in osebni pristop

  V Termah Krka se ponašamo z visoko kakovostjo storitev in osebnim pristopom do vsakega posameznika. S pestro ponudbo tako zdravstvenih in sprostitvenih kot tudi gostinskih, športno-rekreacijskih in počitniških storitev pomagamo gostom pri njihovih prizadevanjih za prijetnejše, ustvarjalnejše in bolj zdravo življenje.

Skupina Krka

 • Obvladujoča družba skupine je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, oz. krajše Krka, d. d., Novo mesto.

  Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini. Skupina se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila na recept, izdelki brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliško-turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v Sloveniji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na Hrvaškem in v Nemčiji, ostale odvisne družbe zunaj Slovenije pa se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo izdelkov.

Poslanstvo in vrednote Term Krka

 • Naše najpomembnejše vodilo je kratko in jasno: »Živeti zdravo življenje«. Naša osnovna naloga je omogočati ljudem kakovostno in zdravo življenje, uresničujemo pa jo z bogato paleto zdraviliških in gostinsko-turističnih storitev. S svojimi programi pripomoremo, da se človek nauči živeti zdravo. S kakovostnim zdravljenjem mu pomagamo do trdnejšega zdravja, s programi za preprečevanje bolezni ga naučimo odgovorno skrbeti zase, s programi dobrega počutja in kulinariko pa predramimo njegove zaspane čute in mu omogočimo, da polno zaživi.

  Naše vodilo so:

  • profesionalen osebni pristop

   Storitve izvajamo na visoki ravni, prilagojeno vsakemu posameznemu gostu. Gosta obravnavamo kot celovito osebnost.

  • prijaznost in urejenost

   Smo gostoljubni in izžarevamo pozitivno energijo. Skrbimo za urejenost – urejeni so naše osebje, prostori in okolica, kjerkoli in kadarkoli.

  • strokovnost in učinkovitost

   Z znanjem, veščinami, stalnim izpopolnjevanjem in delavnostjo upravičujemo zaupanje gostov in dosegamo dobre poslovne rezultate.

  • ustvarjalnost in prilagodljivost

   Storitve nenehno izboljšujemo in jim dodajamo vedno nove. Raziskujemo trg, odkrivamo potrebe in z inovativnimi rešitvami zagotavljamo vedno večje zadovoljstvo gostov.

  Smo podjetje, v katerem zaposleni delamo in živimo v skladu s poslanstvom in vrednotami. Na ta način lažje dosegamo strateške cilje podjetja, gradimo njegovo močno identiteto in prepoznavnost v okolju in dosegamo odličnost na vseh področjih delovanja.

PRIDRUŽITE SE NAM!

 • V urejenem dinamičnem delovnem okolju boste lahko uresničili svoje poklicne ambicije in razvili svoje sposobnosti. Iščemo prijazne, strpne, komunikativne sodelavke in sodelavce, ljudi, ki radi delajo z ljudmi, v timu, in so se pripravljeni stalno strokovno izpopolnjevati. Vaši dosežki bodo prepoznani in vaše delo ustrezno nagrajeno.

  PRIDRUŽITE SE NAM! 

Osebna izkaznica

 • Skrajšani naziv: TERME KRKA, d. o. o., Novo mesto
  Naslov: Novi trg 1
  8000 Novo mesto
  Davčna številka SI64669351
  Matična številka: 5600120
  Šifra dejavnosti: 85.122
  Vpis v register: Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu.
  Osnovni kapital: 14.753.239,00 EUR
  Štev. registrskega vpisa: 1/02355/00
    Poslovni računi IBAN BIC (SWIFT)
  NLB, d. d., Ljubljana: 02970-0011246733 SI56 029700011246733 LJBASI2X
  Abanka VIPA: 05100-8011990550 SI56 051008011990550 ABANSI2X

Pozorno in odgovorno do okolja

 • V Termah Krka uživamo v zelenem – odgovorno do razkošja narave in z mislijo na prihodnost. Za nas je turizem najlepši posel na svetu, zavedamo pa se, da je to tudi posel, ki močno obremenjuje okolje. V Termah Krka poskušamo te vplive čim bolj omejevati in preprečevati, skupaj z gosti.