Čakalne dobe in ordinacijski časi

Strunjan

 • V Talasu Strunjan delujejo diagnostične in specialistične ambulante z najsodobnejšo opremo in priznanimi strokovnjaki. Morda boste z obiskom katere od njih našli rešitev za svoje zdravstvene težave in zaživeli polnejše življenje, brez skrbi in bolečin.

  Zavarovana oseba se na storitev lahko naroči osebno ali preko telefona, elektronske pošte. Telefonsko naročanje (5. člen uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu, UL RS 98/2008) je zagotovljeno od ponedeljka do petka.  

  Odgovorna oseba za vodenje čakalnih knjig je: dipl. med. sestra Vesna Pereza, vodja sprejemne pisarne

   

  Na zdravstvene storitve se lahko naročite (v skladu s 4. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, UL RS, 3/2018):

  -          preko telefonske številke 05/6764420 (od ponedeljka do petka, med 07:30 in 10:00 uro ter med 11:00 in 13:00 uro)

  -          preko elektronskega naslova: narocanje.strunjan@terme-krka.si

  -          osebno: v Sprejemni pisarni zdravstva (od ponedeljka do petka, med 07:30 in 10:30, ter med 11:00 in 13:00 uro)

  -          po pošti na naslov: Terme Krka, Talaso Strunjan, Strunjan 148, 6320 Portorož(sprejemna pisarna)

  -          preko eNaročanja na spletni povezavi https://narocanje.ezdrav.si/(za storitve, kjer je to možno)

Show table

Ordinacijski časi in čakalne dobe

Zdravnik    Ordinacijski časi      Čakalne dobe
ponedeljek  torek  sreda  četrtek  petek  sobota 1. 11. 2019
zelo hitro hitro redno
 Fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM 15:00–15:40      8:00–11:20     17 dni 21 dni 25 dni
Černe Katja, dr. med., spec. FRM      8:00–12:00       4 dni 11 dni 18 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM    8:00–12:00         8 dni 12 dni 15 dni
                   
UZ mehkih tkiv, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM        11:40–13:00     38 dni 101 dni 115 dni
Kampić Lazić Petra, dr. med., spec FRM     13:40–15:00       37 dni 107 dni 114 dni
Denzitometrija, fiziatrija                  
Kozina Dragica, dr. med., spec. FRM  15:40–16:20  8:00–10:30         9 dni 22 dni 1435 dni
Internistika - UZ                  
Parac Kosem Maja, dr. med., spec. radiolog 15:20–19:20      15:20–19:20     21 dni 28 dni 63 dni
Kušče Mrđen Oriana, dr. med. spec. radiolog         9:00–13:00   18 dni 30 dni 39 dni
Fizioterapija  07:30–18:00  07:30–18.00  07:30–18:00  07:30–18.00 07:30–18:00   18 dni 91 dni 239 dni