Naravni zdravilni dejavniki

Šmarješke Toplice

 • Termalna voda je voda, katere temperatura v vrtini ni nižja od 20 ˚C. Pri zdraviliški zdravstveni dejavnosti izkoriščamo njeno mehanično, termično in kemično delovanje. Uporabljamo jo v obliki kopeli, inhalacij, oblog in kure pitja.

Termalni vrelci Term Krka

 • Termalno vodo izkoriščano v medicinske namene, njene karakteristike pa redno spremljamo.

Zdravilni učinki termalne vode

 • Termalna voda vsestransko dobrodejno vpliva na zdravje. Hidrostatični pritisk, ki deluje na potopljeni del telesa, poživi krvni in limfni obtok, vzgonski vpliv zelo olajša izvajanje hidrokineziterapije, toplotno delovanje termalne vode pa ugodno vpliva na celo telo, tako v fiziološkem kot v kliničnem smislu. Pozitivni učinki so zvišana temperature v posameznih tkivih, vazodilatacija, izboljšana cirkulacija, protibolečinsko delovanje, zmanjšanje mišične napetosti, pomirjevalni učinek, povečanje aktivnosti lokalnega metabolizma, večanje transudacije v koži, stimuliranje imunskega sistema, večja sproščenost in hormonska reaktivnost.

Show table

Rezultati analize termalne vode

 Voda Term Šmarješke Toplice
Temperatura Na podlagi temperature 32,8 °C je uvrščena med termalne mineralne vode, in sicer med hipoakratoterme (hipo = temp. 20–34 °C; akrato = nizko mineralizirane, z mineralizacijo, nižjo od 1000 mg/l)
Kemijska analiza

Kalcijeva-magnezijeva-hidrogenkarbonatna (Ca-Mg-HCO3) – hipoakratoterma voda.

 • V njej je raztopljenih 425 mg mineralnih snovi na liter.
 • Vsebuje katione Na, K, Mg, Ca, Sr (ostale v sledovih). Največ je kalcija (55 mg/l ali 51,3 %), magnezija (29 mg/l ali 45,1 %), natrija (3,1 mg/l ali 2,5 %) in kalija (1,7 mg/l ali 0,8 %).
 • Vsebuje anione F, Cl, NO3, SO4 in HCO3 (ostale v sledovih). Največ je hidrogenkarbonata (295 mg/l  ali 90,5 %), ostalih je veliko manj.
Indikacije Zaradi svoje ionske sestave in temperature je termalna voda zelo uporabna kot dopolnilo kompleksnih rehabilitacijskih programov, in sicer pri:
 • kroničnih degenerativnih boleznih hrbtenice in gibal,
 • kroničnih in vnetnih revmatskih boleznih,
 • boleznih kardiovaskularnega sistema, predvsem pri stanjih po kardiovaskularnih incidentih,
 • nevroloških boleznih (pri stanjih po kapi in drugih nevroloških stanjih, ki zahtevajo rehabilitacijo),
 • pooperacijski rehabilitaciji poškodovanih in drugih bolnikov.

 

 Terme Šmarješke Toplice
Kationi Mg/l %
Na 3,1 2,516
K 1,7 0,814
NH4 0,018 0,019
Mg 29 45,111
Ca 55 51,333
Sr 0,23 0,098
Fe 0,04 0,027
Li 0,0047 0,0127
Mn 0,000093 6,31E-05
Ba 0,017 0,07

 

 Terme Šmarješke Toplice
Anioni Mg/l %
F 0,29 0,286
Cl 1,59 0,838
Br 0,019 4,45E-
BrO3 0,001 1,46E-
I 0,02 2,95E-
NO2 0,002 8,14E-
NO3 2,03 0,613
SO4 19,9 7,758
HPO4 0,014 5,24E-
HCO3 295 90,492