Šmarješki center medicinskega velnesa Vitarium Spa&Clinique je gostom kot prvi v Sloveniji predstavil nabor storitev in programov za preprečevanje civilizacijskih bolezni, ki so posledica sodobnega načina življenja. Skupni imenovalec pestre ponudbe je sprememba življenjskih navad. Čeprav se sliši naporno, so z nasveti in spodbudami ves čas na voljo domači strokovnjaki: zdravnik, svetovalka za prehrano, športni trenerji in drugi člani tima.

Priporočamo