Prošireni specijalistički pregledi

Čak iako naizgled nemate simptome, bolest se možda krije u vama. Samo uvežbano i stručno oko specijaliste može na vreme da je otkrije. Time vam pomaže da je blagovremeno sprečite ili da se sa njom borite u početnoj fazi, kada još može da se kontroliše.

Kompletni pregled

Prošireni specijalistički pregled uključuje niz pretraga, koje pomažu u otkrivanju ili isključivanju faktora rizika za razvoj ozbiljnih bolesti.

  • pregled kardiologa (početni i završni)
  • EKG
  • test opterećenja
  • spirometrija
  • ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata
  • ultrazvučni pregled srca
  • ultrazvučni pregled trbušne aorte
  • ultrazvučni pregled trbušne duplje
  • laboratorijski nalazi: lipidogram, analiza mokraće, PSA-testiranje, dodatne biohemijske analize krvi
  • otpusna lista

Proširene specijalističke preglede obavljamo u Termama Šmarješke Toplice. 

Terme Krka

+386 8 20 50 300