Slovenija

Čini se mala. Samo 20.273 km2. Oko 300 kilometara po dijagonali. Ali je velika. Ima sve: Alpe, Sredozemlje, Panonsku niziju i dinarski svet sa kraškim tajnovitostima. U Evropskoj uniji nema joj ravne. Graniči sa Austrijom, Italijom, Hrvatskom i Mađarskom. Osetite Sloveniju. Na secištu raznolikosti Evrope!