Zdravlje

U Termama Krka imamo bogatu lečilišnu tradiciju, a naš osnovni cilj je medicinska rehabilitacija. Očekujemo vas sa visoko razvijenom zdravstvenom ponudom za rehabilitaciju posle povreda i bolesti lokomotornog sistema, posle neuroloških bolesti i povreda, bolesti srca i krvnih sudova te bolesti organa za disanje. Za vas razvijamo mnoge programe koji su korak na putu prema zdravlju, boljem opštem stanju, opuštenosti i lepom izgledu. Naša misija je živeti zdravo, sa savremenim uslugama koje nudimo našim gostima.