Pojdi na vsebino

Prijava za elektronska obaveštenja

Zaštita ličnih podataka /podataka o ličnosti/ i Vaša prava

Želeli bismo da Vas obavestimo da je upravljač gore navedenih ličnih podataka, koje ste odabrali da podelite sa nama, društvo Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto. Vaše podatke ćemo koristiti samo za navedene svrhe.

Društvo Terme Krka, d. o. o., Novo mesto obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa politikom privatnosti, koja određuje način i uslove obrade, i objavljena je na veb-stranici www.terme-krka.com.

Ako ne želite više da primate obaveštenja o najnovijim vestima i aktualnim sadržajima Terme Krke, to možete da saopštite u bilo kom trenutku na adresu Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto ili na elektronsku adresu marketing@terme-krka.si.

Vaša prava

Uvek imate pravo na pristup svojim ličnim podacima i na ispravku ovih podataka, možete da zahtevate ograničenje obrade, lične podatke možete preneti na drugo mesto ili da otkažete svoju saglasnost, a možete zahtevati da Vaše lične podatke izbrišemo. Vaš zahtev pošaljite na elektronsku adresu dataprotection.officer.TK@terme-krka.si. Zaštita, obrada i čuvanje ličnih podataka su obezbeđeni u skladu s važećim evropskim i slovenačkim zakonodavstvom o zaštiti ličnih podataka.

Ako smatrate da naša obrada podataka krši važeće zakonodavstvo, imate pravo žalbe nadzornom organu, odnosno Povereniku za informacije Republike Slovenije.

Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke obraditi na takav način, da će se odgovarajućim merama obezbediti adekvatna sigurnost, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i nenamernog gubitka podataka.