Pravne informacije

Upravljač

Ovim veb stranicama upravlja preduzeće:

Terme Krka, d. o. o., Novo mesto
Novi trg 1
SI - 8000 Novo mesto
Slovenija

Ove veb stranice pružaju opšte informacije o društvu Terme Krka i njenim uslugama. Pošto neprestani razvoj globalne računarske mreže (www) zahteva povremenu promenu našeg pravnog obaveštenja, zadržavamo pravo na ove izmene. Poslednje ažuriranje: jun 2018. godine.

Uslovi korišćenja

Ulazak i pregled bilo kojeg dela veb stranica društva Terme Krka znači da ste saglasni sa svim ovde navedenim ograničenjima i uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa svime navedenim, molimo vas da ne koristite ove veb stranice. Preporučujemo da povremeno pogledate važeće Uslove korišćenja odnosno odredbe o zaštiti privatnosti, jer su pravno obavezujuće. Društvo Terme Krka upravlja, nadgleda i ažurira ove veb stranice u Novom mestu. Ove veb stranice su namenjene za međunarodnu upotrebu. Društvo Terme Krka ne garantuje za tačnost podataka objavljenih na veb stranicama u svim državama.

Ograničenje odgovornosti

Iako je društvo Terme Krka uređivalo i uređivaće veb stranice sa dužnom pažnjom kako bi obezbedila tačne informacije i ažurirane podatke, ona ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Ona zadržava pravo da izmeni sadržaj ovih veb stranica u bilo kom trenutku i na bilo koji način, bez obzira na razlog i bez prethodnog obaveštenja.

Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na sopstvenu odgovornost. Zbog toga ni društvo Terme Krka ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u pripremi i izradi ovih veb stranica, ni u kom slučaju ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz ili koja bi bila u vezi sa pristupom, korišćenjem i/ili nemogućnošću korišćenja informacija na ovim veb stranicama, i/ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Moguće je da se bilo koji korisnik veb stranica Terme Krka odazove/odgovori sa različitim informacijama. Terme Krka u vezi s tim ne preuzima nikakvu odgovornost. Upozoravamo korisnike da se ove informacije smatraju kao nepoverljive i nezaštićene. Zadržavamo pravo na njihovu slobodnu upotrebu, umnožavanje i otkrivanje drugima bez ikakvih ograničenja, pri čemu ne treba da navodimo izvor. Zadržavamo pravo da koristimo i (i ne samo) ideje, koncepte, znanje, iskustva ili tehnike koje su predmet ovih informacija ili ih ove informacije sadrže. Po svom nahođenju možemo da ih koristimo u bilo koje svrhe.

Veze prema veb stranicama trećih lica

Na ovim veb stranicama takođe se nalaze i informacije trećih lica i veze sa njihovim veb stranicama. Gde god je to po našoj proceni prikladno, to je na odgovarajući način označeno. Međutim, društvo Terme Krka nije upoznato sa sadržajem ovih veb stranica trećih lica i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za njihove informacije.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije i slike na veb stranicama Terme Krka u zakonsko dozvoljenom okviru podležu i predmet su zaštite autorskih prava ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine. Dokumenti na ovim veb stranicama mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu, uz zadržavanje svih gore navedenih upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Kopiranje, prepisivanje, umnožavanje, izmena ili na drugi način širenje informacija sa ovih veb stranica u komercijalne svrhe zabranjeno je bez izričite pisane saglasnosti društva Terme Krka. Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama registrovane su robne marke/zaštitni znaci društva Terme Krka odnosno društvo Terme Krka ima pravo na njihovo korišćenje.

 

Zaštita privatnosti

Usklađenost sa važećim pravnim propisima

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU) br. 2016/679 i drugim važećim pravnim propisima o zaštiti ličnih podataka, Terme Krka posebnu pažnju posvećuju zaštiti privatnosti informacija dobijenih od korisnika ovih veb stranica, kao i ličnih podataka, koje korisnici dostavljaju i pružaju Termama Krka. U nastavku ćemo vas upoznati sa sistemom prikupljanja, čuvanja, korišćenja i širenja ličnih podataka.

Koje lične podatke prikupljamo preko veb stranica?

Našu veb stranicu možete posetiti bez navođenja svojih ličnih podataka. Lične podatke morate navesti samo u slučaju ako obavljate rezervaciju ili zahtevate dodatne informacije o našim uslugama. Lične podatke prikupljamo samo kada nam ih vi pošaljete sa popunjenim obrascem za informacije ili rezervacije odnosno putem elektronske pošte, kao deo upita ili rezervacije naših usluga i u sličnim situacijama, kada ste odlučili da nam pošaljete svoje podatke.

Osim ličnih podataka koje nam sami dostavljate i pružate, informacije prikupljamo još putem kolačića; ove informacije mogu uključivati: veb stranicu koja je bila veza sa našim veb-sajtom, veb stranice koje posećujete sa našeg veb-sajta, vašu IP adresu, trajanje posete našim veb stranicama. Poslednja tri znaka vaše IP adrese odmah anonimizujemo, tako da vas ne možemo identifikovati putem IP adrese. S ovim informacijama postoji mogućnost da utvrdimo vaš identitet, ali mi to ne radimo.

Za koju svrhu obrađujemo informacije koje nam šaljete putem veb stranica?

Podatke koje nam dostavljate i pružate ili ih prikupljamo pomoću kolačića, obrađujemo u sledeće svrhe: za rezervaciju usluga koje ste naručili na našim veb stranicama; za informacije koje se odnose na usluge; za potrebe statistike, međutim samo na način da se ne može utvrditi vaš identitet; za utvrđivanje problema sa serverom i uređivanje veb stranica; u druge svrhe koje ste tražili tj. složili ste se s njima, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Da li vaše lične podatke prosleđujemo i dostavljamo i drugim društvima/preduzećima?

Vaše lične podatke nećemo prenositi ili prosleđivati trećim licima ili preduzećima s ciljem komercijalnog korišćenja ličnih podataka. Ako vaše lične podatke prosledimo spoljašnjim partnerima zbog obezbeđivanja usluga koje ste naručili ili u druge svrhe koje ste odobrili i koje sprovodimo uz pomoć ugovornih partnera, garantujemo da će ugovorni partneri poštovati važeće propise za zaštitu ličnih podataka.

Gde čuvamo lične podatke koje nam poveravate/pružate putem veb stranica?

Vaši lični podaci ostaju u Termama Krka. Čuvamo ih na serverima kojima sami upravljamo. Ako lične podatke čuvaju ugovorni partneri, oni obezbeđuju barem isti nivo zaštite kao što ga imamo u Termama Krka. Vaše podatke nećemo prenositi ili prosleđivati u bilo kom obliku na korišćenje trećim licima, osim ako date saglasnost ili ako to budu zahtevali pravosudni organi.

Deca

Veb stranice Terme Krka su uglavnom namenjene odraslima. Svaki put kada budu Terme Krka pripremile veb sadržaj za maloletne osobe i nudile proizvode ili usluge za korišćenje maloletnicima, to će učiniti u skladu sa važećim pravnim propisima i dobijanjem saglasnosti roditelja ili nosioca roditeljske odgovornosti maloletnika.

Vaša prava

Putem zahteva i uputstava za ostvarivanje vaših prava objavljenih u „Prava pojedinaca”, u bilo kom trenutku možete zatražiti pristup vašim ličnim podacima koje mi obrađujemo, njihovu ispravku ili brisanje, prigovor na obradu ili ograničenje obrade.

Takođe, možete se odjaviti od primanja promotivnih e-poruka jednostavnim klikom na »Odjavljivanje« u podnožju e-pošte.

Promena politike privatnosti na veb stranicama Terme Krka

Terme Krka zadržavaju pravo na promenu politike privatnosti na svojim veb stranicama, zato vam savetujemo da to redovno proveravate. Ako značajno promenimo politiku privatnosti, objavićemo ranije obaveštenje o promeni na veb stranicama.

  

Sigurnost

Društvo Terme Krka koristi tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili vaše podatke od manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlašćenog pristupa. Sigurnost je već u osnovi ugrađena u sve sisteme i postupke rada sa zbirkama ličnih podataka, jer smo svesni njenog značaja. U radu sa zbirkama koristimo najnovija tehnološka rešenja i pristupe koji zajedno u kombinaciji garantuju što veći nivo sigurnosti za čuvanje i obradu ličnih podataka (šifrovanje podataka, politika pristupa podacima, snimanje pristupa podacima itd.). Infrastruktura sa stalnim nadzorom štiti podatke od svih pretnji, uključujući viruse i druge vrste zlonamernog koda. Koristimo sisteme i postupke za otkrivanje pretnji i opasnosti, što pomaže u zaštiti usluga i na samom kraju potpuno visokom nivou sigurnosti.

Uslovi tokom postupka rezervacije

Broj kreditne kartice nam je potreban za potvrdu rezervacije. U slučaju otkazivanja na manje od 48 sati pre dolaska ili u slučaju nedolaska, cena jednog noćenja po sobi biće odbijena sa vašeg računa. Cene smeštaja uključuju PDV i ne uključuju turističke takse. Preuzimanje sobe je moguće od 13.00 časova, a odlazak najkasnije do 11.00 časova. Deca od 12 godina starosti plaćaju cenu za odraslu osobu. Molimo vas da ih uključite u broj koji ste upisali u polje »broj odraslih«. Plaćanje se obavlja prilikom odlaska. U slučaju da želite da promenite rezervaciju, morate otkazati postojeću rezervaciju i napraviti novu rezervaciju. (Izaberite hotel i termin kada se otvori novi prozor, izaberite Više opcija, a zatim Otkaži rezervaciju. Unesite vaš broj rezervacije.)

Za sva vaša pitanja uvek smo dostupni i na raspolaganju na e-adresi: marketing@terme-krka.si.

Žalbu na postupak rezervacije možete podneti putem elektronske pošte na e-adresu: booking@terme-krka.si.

U roku od 24 sata dobićete obaveštenje da smo primili vašu žalbu, koju ćemo ispitati i odgovoriti vam najkasnije u roku od 3 dana.


Kontaktirajte nas

U slučaju problema ili pitanja koristite kontakte, navedene na našoj veb stranici.

Kolačići

Kolačići koje instaliramo u vašem pregledaču nam omogućavaju da obezbedimo funkcionalnost svih funkcija veb-sajta (veb lokacije), da određene sadržaje prilagodimo posebno za vas i da sa analizom posete stalno poboljšavamo naš veb-sajt.

Veb-sajt ne instalira kolačiće, dok se korisnik ne složi sa korišćenjem tj. odobri tu mogućnost - bilo eksplicitno i direktno, klikom na dugme „DA, slažem se s korišćenjem” na ovoj stranici ili indirektno, nastavljajući s pretraživanjem po veb-sajtu. Prilikom posete, veb-sajt je u vašem pregledaču sačuvao privremeni (session) kolačić _iCD, koji čuva informacije o tome da li prihvatate korišćenje kolačića. U slučaju da svoju odluku ne iskažete direktno, klikom na jednu od dole ponuđenih opcija (dugme), a pri tome ćete nastaviti s korišćenjem veb-sajta, pretpostavićemo da ste saglasni s korišćenjem kolačića. Ako svoju odluku iskažete direktno klikom na bilo koju od dole ponuđenih opcija (dugme), vaša odluka će važiti godinu dana od dana poslednje posete.

Veb-sajt koristi sledeće kolačiće

Naziv kolačića

Servis

Rok trajanja

Opis

_iCD

terme-krka.com

do kraja sesije ili 1 godinu

Namenjen je čuvanju korisnikove odluke o korišćenju kolačića. Rok trajanje kolačića zavisi od korisnikovog izbora.

PHPSESSID

terme-krka.com

do kraja sesije

Namenjen funkcionisanju veb-sajta.

_gali

terme-krka.com

1 minut

Namenjen funkcionisanju karte na veb-sajtu.

_dc

terme-krka.com

10 minuta

Koristi se samo ako je korisnik saglasan s korišćenjem kolačića. Namenjen je da analizira efikasnost oglašavanja i u njemu se ne čuvaju podaci o korisniku.

_ga

phobs.net

2 godine

Koristi se samo kada započnete postupak rezervacije. Namenjen je analizi podataka o radu sistema rezervisanja i praćenju poseta naših veb-sajtova.

_dc_termekrka, _dc_gradotocec

phobs.net

10 minuta

Koristi se samo ako je korisnik saglasan s korišćenjem kolačića. Namenjen je da analizira efikasnost oglašavanja i u njemu se ne čuvaju podaci o korisniku.

id

doubleclick.net

2 godine

Koristi se samo ako je korisnik saglasan s korišćenjem kolačića. Namenjen je da analizira efikasnost oglašavanja

Da li ste saglasni da veb-sajt koristi kolačiće?

saglasan sam s korišćenjem ne želim, da ih koristite

strinjam se z uporabo ne želim, da jih uporabljate