Politika privatnosti

 • Usklađenost sa važećim pravnim propisima

  U skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU) br. 2016/679 i drugim važećim pravnim propisima o zaštiti ličnih podataka, Terme Krka posebnu pažnju posvećuje zaštiti privatnosti informacija dobijenih od korisnika ovih veb stranica, kao i ličnih podataka, koje korisnici dostavljaju i pružaju Termama Krka. U nastavku ćemo vas upoznati sa sistemom prikupljanja, čuvanja, korišćenja i širenja ličnih podataka.

   

  Koje lične podatke prikupljamo preko veb stranica?

  Našu veb stranicu možete posetiti bez navođenja svojih ličnih podataka. Lične podatke morate navesti samo u slučaju kada naručujete uslugu.

   

  Lične podatke prikupljamo samo kada nam ih vi pošaljete, na primer kada se prijavljujete za obaveštenja, za pristupanje određenim sadržajima ili da učestvujete u nagradnoj igri kada popunite obrazac o neželjenim efektima ili rezervišete hotelske kapacitete kada putem e-pošte naručujete usluge ili tražite i raspitujete se za usluge i u sličnim situacijama, kada ste odlučili da nam pošaljete svoje podatke.

  Pored ličnih podataka koje nam dostavljate i pružate, informacije prikupljamo još putem kolačića. Ove informacije mogu uključivati: veb stranicu preko koje ste se povezali sa našim veb-sajtom, veb stranice koje posećujete sa našeg veb-sajta, kao i trajanje posete našim veb stranicama. Poslednje tri znaka vaše IP adrese odmah anonimizujemo, tako da vas ne možemo identifikovati putem IP adrese. S ovim informacijama, bismo možda mogli da utvrdimo vaš identitet, ali mi to ne radimo.

   

  Za koju svrhu obrađujemo informacije koje nam šaljete putem veb stranica?

  Podatke koje nam dostavljate i pružate ili ih prikupljamo pomoću kolačića, obrađujemo u sledeće svrhe: u svrhu interne statistike i interesovanja posetilaca, međutim samo na način da se vaš identitet ne može identifikovati; za utvrđivanje probleme sa serverom i uređivanje veb stranica; za druge svrhe koje ste tražili tj. složili ste se s njima, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

   

  Da li vaše lične podatke prosleđujemo i dostavljamo drugim društvima/kompanijama?

  Pristup vašim ličnim podacima imamo u kompaniji Terme Krka, a sa svim spoljašnjim izvođačima s kojima sarađujemo imamo zaključene ugovore, s kojim se oni obavezuju na zaštitu ličnih podataka u skladu sa važećim pravnim propisima.

   

  Gde čuvamo lične podatke koje nam poveravate putem veb stranica?
  Vaše lične podatke čuvamo na serverima Krke u Evropskoj uniji, s kojima mi upravljamo. Ako lične podatke čuvaju ugovorni partneri, oni obezbeđuju barem isti nivo zaštite kao što ga imamo u Termama Krka. Vaše podatke nećemo prenositi ili prosleđivati u bilo kom obliku na korišćenje trećim licima, osim društvima/kompanija sa kojima imamo zaključene ugovore za obradu ličnih podataka, ili ako ih budu tražili pravosudni organi.

   

  Deca
  Veb stranice Terme Krka su u principu namenjene odraslima. Svaki put kada budu Terme Krka pripremile veb sadržaj za maloletne osobe i nudile proizvode ili usluge za korišćenje maloletnicima, to će učiniti u skladu sa važećim pravnim propisima i dobijanjem saglasnosti roditelja ili nosioca roditeljske odgovornosti maloletnika.

   

  Kolačići

  Kolačić je manja datoteka koja se instalira na vašem uređaju tokom posete veb stranici i prepoznaje se na stranici koja je izdala kolačić. Svrha koriš

  enja kolačića je da se obezbedi rad svih funkcija veb-sajta, dok određene sadržaje prilagođavamo posebno za vas i analizom posete veb-sajta stalno ih poboljšavamo.

  Podaci prikupljeni putem kolačića se obrađuju isključivo u statističke svrhe i prema interesovanjima posetilaca, ali samo na način da nije moguće utvrditi vaš identitet, za utvrđivanje problema sa serverom i uređivanje veb stranica.

  Neki kolačići koje koristimo su privremeni, dok neki od njih ostaju sačuvani određeni period na vašem uređaju, čak i kada napustite naše veb stranice. S privremenim kolačićima merimo broj posetilaca veb stranica, dok sa sačuvanim čuvamo podatke o kontaktima za kasnije posete našim veb stranicama, tako da vaša prijava sledeći put više nije potrebna. Takođe koristimo sačuvane kolačiće koji potiču iz drugih veb lokacija: to su kolačići društva Youtube, koji omogućavaju da na našim veb stranicama možete da pogledate određene video sadržaje, kolačići oglašivača i kolačići Google Analytics, s kojima utvrđujemo kako se krećete na našim veb stranicama, koji sadržaj vas interesuje i koliko dugo je trajala vaša poseta. Na osnovu toga možemo da uređujemo sadržaj veb stranica i prilagođavamo ga potrebama posetilaca.

  Većina veb pregledača automatski prihvata kolačiće. Neprihvatanje korišćenja kolačića možete izvesti u bilo kom trenutku. Ako želite da ne prihvatate kolačiće na svom uređaju, možete da promenite podešavanja veb pregledača koji koristite. Takođe možete pronaći više informacija o neprihvatanju kolačića na www.aboutcookies.org, dok o uslugama Google Analitics na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   

  Vaša prava

  Putem zahteva i uputstava za ostvarivanje vaših prava objavljenih na „Prava pojedinaca”, u bilo kom trenutku možete zatražiti pristup vašim ličnim podacima koje mi obrađuje, njihovu ispravku ili brisanje, prigovor na obradu ili ograničenje obrade.

  Takođe, možete se odjaviti od primanja promotivnih e-poruka jednostavnim klikom na „Odjavljivanje”u podnožju e-pošte.

  Promene politike privatnosti na Krkinim veb stranicama

  Terme Krka zadržavaju pravo na promenu politiku privatnosti na svojim veb stranicama, zato vam savetujemo da to redovno proveravate. Ako radikalno promenimo politiku privatnosti, obaveštenje o promeni ćemo ranije objaviti na veb stranicama.

   

  Sigurnost

  Terme Krka koriste tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitile vaše podatke od manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlašćenog pristupa. Sigurnost je već u osnovi ugrađena u sve sisteme i postupke rada sa zbirkama ličnih podataka, jer smo svesni njenog značaja. Pri radu sa zbirkama koristimo najnovija tehnološka rešenja i pristupe koji zajedno u kombinaciji garantuju što veći nivo sigurnosti za čuvanje i obradu ličnih podataka (šifrovanje podataka, politika pristupa podacima, snimanje pristupa podacima itd.). Infrastruktura sa kontinuiranim nadzorom štiti podatke od svih pretnji, uključujući viruse i druge vrste zlonamernog koda. Koristimo sisteme i postupke za otkrivanje pretnji i opasnosti, što pomaže u zaštiti naših usluga i na kraju potpuno visokom nivou sigurnosti.