Zdravlje

U Termama Krka njegujemo bogatu lječilišnu tradiciju, a naša osnovna djelatnost je medicinska rehabilitacija. Očekuje vas visoko razvijena zdravstvena ponuda rehabilitacije nakon ozljeda i bolesti lokomotornog sustava, nakon neuroloških bolesti i oštećenja, bolesti srca i krvnih žila, te bolesti respiratornog sustava. Zbog vas razvijamo brojne programe, koji su korak na putu ka zdravlju, boljem osjećanju, relaksaciji i estetskoj vanjštini. Živjeti zdravo, naša je misija, a suvremenim uslugama to prenosimo i na naše goste.

Preporučamo