Vrijeme na destinaciji

  • ponedjeljak -2 / 5 °C
  • utorak 1 / 10 °C
  • srijeda -2 / 10 °C