Vrijeme na destinaciji

  • srijeda 18 / 32 °C
  • četvrtak 19 / 34 °C
  • petak 16 / 28 °C