Vrijeme na destinaciji

  • četvrtak 17 / 30 °C
  • petak 17 / 29 °C
  • subota 17 / 25 °C